Υποβολή αιτήματος για εγγραφή μέλους

Βασικές υποχρεώσεις μελών

• Τα μέλη οφείλουν να στηρίζουν τις εκδηλώσεις με την παρουσία τους

• Να συμμετάσχουν σε ειδικά ψηφίσματα με σκοπό προτάσεις προς φορείς και την Ελληνική κυβέρνηση

• Να συμμετάσχουν σε δράσεις πολιτισμού και εκπαίδευσης

Οφέλη μελών

• Δικαίωμα συμμετοχής σε κοινές δράσης υψηλής προβολής

• Δικαίωμα απόκτησης της ιδιότητας “Άριστοκράτης” – με την έννοια της λέξεως όπως αυτή έχει αποδοθεί από τον Αριστοτέλη.

• Δικαίωμα συμμετοχής σε ψηφίσματα σημαντικών υποθέσεων και θεμάτων Πανελληνίου και Παγκόσμιου ενδιαφέροντος

• Δικαίωμα συμμετοχής στο Παγκόσμιο κράτος της γης και στο ύπατο συμβούλιο της ανθρωπότητας

• Εκπτώσεις σε υπηρεσίες και παροχές που εξασφαλίζει ο φορέας

Navigate